söndag 22 mars 2015

Karibu center, orphans over see

Vi har besökt en förskola och barnhem för barn utanför Thika. En del av barnen är föräldralösa och bor på barnhemmet men de flesta är barn som kommer dit under dagen. Det som är speciellt med den här förskolan är att man använder datorer för att lära barnen läsa och skriva. det finns 80 laptops på skolan som används både på Karibu center och på två andra skolor som man har verksamhet på. Lärarna åker ut till skolorna och undervisar barnen med hjälp av datorerna och samlar sedan ihop deras resultat för att utvärdera vad de behöver hjälp med. Skolan driva av en amerikanskt organisation som heter Orphans over see. De finns på många kontinenter och grundarens son bor på centret. Förutom att undervisa barnen så har man en stor bit land där man bedriver jordbruk och är i stort sett självförsörjande när det gäller grönsaker och även kött eftersom man har både kor och getter. Allt är otroligt bra skött ser det ut som när man ser det utifrån. Barnen behandlas mer respekt och verkar inte rädda för sina lärare som tyvärr är fallet på vissa andra skolor här i Kenya. Gå gärna in på deras hemsida


Inga kommentarer: